فروشگاهی برای تمامی معلمان پایه اول، دانش آموزان و اولیای محترم در این فروشگاه انواع روش تدریس نشانه ها،داستانهای الفبا،انواع بازی های اموزشی وایجاد انگیزه برای هر نشانه موجود می باشد. شماره تلگرام:09300141909 ایمیل:ejahantigh@16.com

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پیک نوروزی 97 ( سیاه و سفید ) 10,000 تومان
آزمون ارزشیابی دی ماه 3,000 تومان
آزمون دی ماه 3,000 تومان
آزمون ریاضی تم 24 (سیاه و سفید ) 3,500 تومان
آزمون ریاضی اردیبهشت 3,000 تومان
پیک تم 24 ریاضی 3,500 تومان
پیک بهاری پایه دوم 10,500 تومان
پیک سیاه و سفید نوروزی 11,500 تومان
پیک نوروزی پایه اول 10,000 تومان
پیک نوروزی پایه اول 96 6,000 تومان
تمرین تم 15 و 16 ریاضی اول دبستان 2,000 تومان
پاورپوینت نشانه قـ ق 2,000 تومان
داستان نشانه (و) 2,500 تومان
داستان نشانه(اَ َ ) 2,500 تومان
داستان نشانه (شـ ش ) 2,500 تومان
داستان نشانه (او و ) 2,500 تومان
داستان نشانه ( د ) 2,500 تومان
داستان نشانه ( اَ َ ) 2,500 تومان
داستان نشانه ( بـ ب ) 2,500 تومان
داستان نشانه ( آ ا ) 2,500 تومان
داستان نشانه (پـ پ) 2,500 تومان
داستان نشانه (گـ گ) 2,500 تومان
داستان نشانه (فـ ف) 2,500 تومان
داستان نشانه (خـ خ) 2,500 تومان
داستان نشانه (قـ ق) 2,500 تومان
داستان نشانه (لـ ل) 2,500 تومان
داستان نشانه (جـ ج) 2,500 تومان
داستان نشانه (اُ استثنا ) 2,500 تومان
داستان نشانه( هـ ) 2,500 تومان
داستان نشانه (چـ چ) 2,500 تومان
داستان نشانه (ژ) 2,500 تومان
داستان نشانه (خوا) 2,500 تومان
داستان نشانه تشدید ( ّ ) 2,500 تومان
داستان نشانه(صـ ص) 2,500 تومان
داستان نشانه (ذ) 2,500 تومان
داستان نشانه (عـ ـعـ ـع ع) 2,500 تومان
داستان نشانه (ٍثـ ث) 2,500 تومان
داستان نشانه (حـ ح) 2,500 تومان
داستان نشانه (ضـ ض) 2,500 تومان
داستان نشانه (ط) 2,500 تومان

تعداد صفحه(1):