فروشگاهی برای تمامی معلمان پایه اول، دانش آموزان و اولیای محترم در این فروشگاه انواع روش تدریس نشانه ها،داستانهای الفبا،انواع بازی های اموزشی وایجاد انگیزه برای هر نشانه موجود می باشد. شماره تلگرام:09300141909 ایمیل:ejahantigh@16.com

داستان نشانه(صـ ص)

داستان نشانه(صـ ص) داستانهای الفبا می تواند  تاثیر فوق العاده ای بر روی درک و فهم نشانه ها داشته باشد داستان نشانه (صـ ص) برای تدریس بهتر و خلاق تر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (ذ)

داستان نشانه (ذ) داستان نشانه (ذ) برای تدریس بهتر نشانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (عـ ـعـ ـع ع)

داستان نشانه (عـ ـعـ ـع ع) داستان نشانه (عـ ـعـ ـع ع) برای درک بهتر نشانه و تدریس خلاق و آسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (ٍثـ ث)

داستان نشانه (ٍثـ ث) داستان نشانه (ثـ ث ) با خلاقیتی بسیار قابل تحسین برای تدریس آسان تر در این فایل قرارگرفته است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (حـ ح)

داستان نشانه (حـ ح) داستانهای الفبا بری تدریس خلاق و آسان تر داستان نشانه (حـ ح) برای تاثیر و درک بهتر نشانه (حـ ح) در این فایل گردآوری شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (ضـ ض)

داستان نشانه (ضـ ض) داستانهای نشانه های الفبا برای تاثیر گذاری بیشتر بر روی یادگیری دانش آموزان به کار می رود در این فایل داستان نشانه (ضـ ض) برای تدریسی فعال و خلاق تهیه شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (ط)

داستان نشانه (ط) داستانهای الفبا برای آموزش نشانه ها در پایه اول به کار می رود با این داستان ها می توانید تاثیر بهتری بر روی یاد گیری  دانش آموزان داشته باشد در این فایل سعی شده داستانی بسیار آموزنده در رابطه با نشانه (ط) قرار گیرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(4):