فروشگاهی برای تمامی معلمان پایه اول، دانش آموزان و اولیای محترم در این فروشگاه انواع روش تدریس نشانه ها،داستانهای الفبا،انواع بازی های اموزشی وایجاد انگیزه برای هر نشانه موجود می باشد. شماره تلگرام:09300141909 ایمیل:ejahantigh@16.com

داستان نشانه (شـ ش )

داستان نشانه (شـ ش ) داستان نشانه ش برای تدریس های کلاسی شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (او و )

داستان نشانه (او و ) داستانی برای تدریسی فعال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه ( د )

داستان نشانه ( د ) داستان نشانه ی د با  فرمت: pdf  و   قابلیت پرینت گرفتن در یک صفحه برای تدریس های جالب و آموزش بهتر به دانش آموزان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه ( اَ َ )

داستان نشانه ( اَ  َ ) داستان نشانه ( اَ  َ ) برای تدریسی خلاق و پویا و برای فهم و درک بیشتر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه ( بـ ب )

داستان نشانه ( بـ ب ) داستان نشانه ی بـ ب برای تدریسی خلاق و پویا برای دانش آموزان خلاق و باخوش شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه ( آ ا )

داستان نشانه ( آ ا ) داستان نشانه ی ( آ ا ) برای آموزشی نوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (پـ پ)

داستان نشانه (پـ پ) داستان نشانه (پـ پ) در قالب یک فایل در اختیار شما قرار می گیرد... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (گـ گ)

داستان نشانه (گـ گ) داستان نشانه(گـ گ) برای تدریسی خلاق و پویا... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (فـ ف)

داستان نشانه (فـ ف) داستان نشانه (فـ ف) برای تدریس بهتر و خلاق تر نشانه .. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (خـ خ)

داستان نشانه (خـ خ) داستان نشانه (خـ خ)........ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(5):