فروشگاهی برای تمامی معلمان پایه اول، دانش آموزان و اولیای محترم در این فروشگاه انواع روش تدریس نشانه ها،داستانهای الفبا،انواع بازی های اموزشی وایجاد انگیزه برای هر نشانه موجود می باشد. شماره تلگرام:09300141909 ایمیل:ejahantigh@16.com

داستان نشانه (لـ ل)

داستان نشانه (لـ ل) داستان نشانه لـ ل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (جـ ج)

داستان نشانه (جـ ج) داستان نشانه (جـ ج) برای تدریسی پویا و خلاق.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (اُ استثنا )

داستان نشانه (اُ استثنا ) داستان نشانه (اُ استثنا ) در قالب یک فایل فشرده در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه( هـ )

داستان نشانه( هـ )  از داستان نشانه های الفبا برای درک بهتر نشانه ها نیز می توان استفاده کرد داستان نشانه (هـ) برای درک و فهم بهتر دانش آموزان در اختیار شما بزرگواران قرار می گیرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (چـ چ)

داستان نشانه (چـ چ) داستان نشانه (چـ چ) برای تدریسی خلاق و پویا..... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (ژ)

داستان نشانه (ژ) در این فایل داستان نشانه(ژ) به همراه تصویر نشانه ژ که برای درک بهتر دانش آموزان استفاده می شود گرد آوری می شود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (خوا)

داستان نشانه (خوا) داستان نشانه (خوا ) برای تدریسی بهتر و خلاق نشانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه تشدید ( ّ )

داستان نشانه تشدید (   ّ ) در این فایل دو داستان  در رابطه با نشانه تشدید (  ّ )قرار گرفته است ،همچنین تصاویری در رابطه با نشانه تشدید در این فایل موجود می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه(صـ ص)

داستان نشانه(صـ ص) داستانهای الفبا می تواند  تاثیر فوق العاده ای بر روی درک و فهم نشانه ها داشته باشد داستان نشانه (صـ ص) برای تدریس بهتر و خلاق تر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

داستان نشانه (ذ)

داستان نشانه (ذ) داستان نشانه (ذ) برای تدریس بهتر نشانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(4):